วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-7

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-7 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (ไม่มีการทด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น