วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-6

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-6 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น