วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-4

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-4 การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น