วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-3

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (มีการทด)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น