วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-2

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (ไม่มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น