วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-15

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-15 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (ไม่มีการทด และมีการทด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น