วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-14

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-14 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (มีการทด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น