วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-13

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-13 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (ไม่มีการทด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น