วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-11

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-11 การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ไม่มีการทด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น