วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book3-1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 3-1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 , 100 , 1000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น