วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP3-Book7-2

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 7-2 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารเหลือเศษ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น