วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP3-Book7-1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 7-1 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตั)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น