วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP3-Book5-2

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 5-2 การหารที่ตัวตั้งมีไม่เกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารมีหนึ่งหลัก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น