วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP3-Book4-2

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 เล่ม 4-2 การลบจำนวนสองจำนวน (มีการกระจายหนึ่งหลัก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น