วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP2-Book5-2

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 5-2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น