วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP2-Book4-3

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 4-3 การลบจำนวนสองจำนวน (มีการกระจายหนึ่งหลัก)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น