วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP2-Book2

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 2 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 (มีการกระจาย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น