วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP2-Book1-1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 เล่ม 1-1 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น