วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP1-Book5-2

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5-2 การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น