วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - สระ และตัวสะกด***

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - สระ และตัวสะกด***

Thai-Prathom-Exercise(2)-Lesson23


Thai-Prathom-Exercise(2)-Lesson22
Thai-Prathom-Exercise(2)-Lesson21


Thai-Prathom-Exercise(2)-Lesson20Thai-Prathom-Exercise(2)-Lesson19


แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 18 ตัวสะกด แม่เกอว

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 18 ตัวสะกด แม่เกอว

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 17 ตัวสะกด แม่เกย

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 17 ตัวสะกด แม่เกย

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 16 ตัวสะกด แม่กม

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 16 ตัวสะกด แม่กม