วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

***ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1)***

***ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1)***

ภาษาพาที
 • บทที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 ภัยเงียบ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 10 ชีวิตมีค่า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 15 แรงกระทบ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น