วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

***ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1)***

***ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1)***

ภาษาพาที

 • บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 โอม! พินิจมหาพิจารณา
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 8 ไวรัสวายร้าย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 10 หนูเอยจะบอกให้
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 13 อย่างนี้ดี ควรทำ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 15 รักที่คุ้มภัย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 16 ธรรมชาตินี้มีคุณ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 ระบำสายฟ้า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 เรื่องเล่าจากพัทลุง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 ห้องสมุดป่า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 เที่ยวเมืองพระร่วง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น