วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

***ภาษาไทย ป.3 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1)***

***ภาษาไทย ป.3 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1)***

ภาษาพาที

 • บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 ป่านี้มีคุณ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ทำดี ... อย่าหวั่นไหว
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 พลังงานคือชีวิต
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 ความฝันเป็นจริงได้
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 9 คิดไป รู้ไป
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 10 นอกเมือง ... ในกรุง
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 11 ส่งข่าว .. เล่าเรื่อง
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 13 ของดีในตำบล
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 14 ธรรมชาติเจ้าเอย
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 15 เล่นคำทาย
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 16 บันทีกความหลัง
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 กระต่ายไม่ตื่นตูม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 ลูกแกะของซาฟียะห์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 ธนูดอกไม้ กับเจ้าชายน้อย
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น