วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่ - แบบทดสอบ

วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่ - แบบทดสอบ
1 ความคิดเห็น:

  1. ข้อสอบหน่วยที่ 5 เรื่อง แรง เอาเรื่องวัสดุ มาครับ

    ตอบลบ