วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ - บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 (แบบทดสอบ)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 - แบบทดสอบ

Download เป็น PDF File                       เฉลยDownload เป็น PDF File                       เฉลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น