วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

***ใบงาน สังคมศึกษา ป.3 - แยกตามสาระการเรียนรู้***
***ใบงาน สังคมศึกษา ป.3 - แยกตามสาระการเรียนรู้***

 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
 • สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
 • สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

19 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2559 01:50

  ดีมากเลยครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2559 09:11

  ....

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2559 20:11

  ดีมาก

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2559 00:43

  ดีมาก เป็นประโยชน์ มากๆๆ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ