วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

***เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์***

***เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์***


 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 - 5 และ 0                                    
 • บทที่ 2 จำนวนนับ 6 - 10                                             
 • บทที่ 3 การบกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9          
 • บทที่ 5 จำนวนนับ 11 - 20                                                                      
 • บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20   
 • บทที่ 7 การวัดความยาว                                                        
 • บทที่ 8 การชั่ง                                                         
 • บทที่ 9 การตวง                                                      
 • บทที่ 10 จำนวนนับ 21 - 100                                                          
 • บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต         
 • บทที่ 12 เวลา                                                         
 • บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • บทที่ 14 การบวก ลบ ระคน                          
 • เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 14 การบวก ลบ ระคน

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 14 การบวก ลบ ระคน

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

  Download เป็น file PDF

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 12 เวลา

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 12 เวลา

  Download เป็น file PDF
  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ -  บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

  Download เป็น file PDF

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 10 จำนวนนับ 21 - 100

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 10 จำนวนนับ 21 - 100

  Download เป็น file PDF  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 9 การตวง

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 9 การตวง


  Download เป็น file PDF
  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 8 การชั่ง

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 8 การชั่ง


  Download เป็น file PDF

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 7 การวัดความยาว

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 7 การวัดความยาว


  Download เป็น file PDF


  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

  Download เป็น PDF file
  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 5 จำนวนนับ 11 - 20

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 5 จำนวนนับ 11 - 20

  Download เป็น file PDF


  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

  Download เป็น file PDF

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 2 จำนวนนับ 6 – 10

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 2 จำนวนนับ 6 – 10

  Download เป็น file PDF

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 1 จำนวนนับ 1 – 5 และ 0

  เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์ - บทที่ 1 จำนวนนับ 1 – 5 และ 0  ***เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์***


  ***เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์***  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 7 ท้องฟ้า (แบบทดสอบ)

  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 7 ท้องฟ้า (แบบทดสอบ)  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 6 ดิน (แบบทดสอบ)

  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 6 ดิน (แบบทดสอบ)  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 5 แรง (แบบทดสอบ)

  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 5 แรง (แบบทดสอบ)  ตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 4 สารรอบตัวเรา (แบบทดสอบ)

  ตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 4 สารรอบตัวเรา (แบบทดสอบ)  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 3 ชีวิตพืช (แบบทดสอบ)

  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 3 ชีวิตพืช (แบบทดสอบ)  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 2 ตัวเรา (แบบทดสอบ)

  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 2 ตัวเรา (แบบทดสอบ)
  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 1 ตัวเรา (แบบทดสอบ)

  เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ - บทที่ 1 ตัวเรา (แบบทดสอบ)  วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  ***เตรียมสอบ ป.1 - ข้อสอบสังคมศึกษา***

  ***เตรียมสอบ ป.1 - ข้อสอบสังคมศึกษา***


  เตรียมสอบ ป.1 - (สังคมศึกษา) สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - แบบทดสอบ

  เตรียมสอบ ป.1 - (สังคมศึกษา) สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  - แบบทดสอบ