วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

***ใบงาน - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1***

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคม ป.1 - บทที่ 7 ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 7 ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 6 พระพุทธศาสนา (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 6 พระพุทธศาสนา (แบบฝึกหัด)
สังคม ป.1 - บทที่ 5 รู้จักเรื่องเวลา และชาติของเรา (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 5 รู้จักเรื่องเวลา และชาติของเรา (แบบฝึกหัด)
สังคม ป.1 - บทที่ 4 เศรษฐกิจเบื้องต้น (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 4 เศรษฐกิจเบื้องต้น (แบบฝึกหัด)สังคม ป.1 - บทที่ 3 สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและบ้าน (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 3 สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและบ้าน (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 2 บ้านและครอบครัว (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 2 บ้านและครอบครัว (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 1 รู้จักและรักโรงเรียน (แบบฝึกหัด)

สังคม ป.1 - บทที่ 1 รู้จักและรักโรงเรียน (แบบฝึกหัด)
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

***เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น***

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net  - ประถมต้น

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ศิลปะ - ชุดที่ 2

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ศิลปะ  - ชุดที่ 2เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ศิลปะ - ชุดที่ 1

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ศิลปะ  - ชุดที่ 1
เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ชุดที่ 2

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  - ชุดที่ 2

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ชุดที่ 1

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  - ชุดที่ 1
เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา สุขศึกษา - ชุดที่ 2

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา สุขศึกษา  - ชุดที่ 2


เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา สุขศึกษา - ชุดที่ 1

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา สุขศึกษา  - ชุดที่ 1
เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ - ชุดที่ 2

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ  - ชุดที่ 2

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ - ชุดที่ 1

เตรียมตัวสอบ O-Net - แนวข้อสอบ O-Net - ประถมต้น (แนวข้อสอบ O-Net ป.3) - แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ  - ชุดที่ 1