วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

***เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ***

***เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ***


เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 5 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 5 (แบบทดสอบ)เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 4 - เขียนประโยคโดยใช้ can/can't

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 4 - เขียนประโยคโดยใช้ can/can'tเตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 3 จับคู่ประโยคกับภาพที่มีความหมายตรงกัน

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 3 จับคู่ประโยคกับภาพที่มีความหมายตรงกันเตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 2 - เลือกคำกริยาที่แสดงท่าทางในประโยค

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 2 - เลือกคำกริยาที่แสดงท่าทางในประโยค


เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 1 - เลือกคำกริยาที่แสดงท่าทาง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 8 Let's Play - Exercise 1 - เลือกคำกริยาที่แสดงท่าทาง

Download เป็น file PDF

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 5 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 5 (แบบทดสอบ)
เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 4 - เรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 4 - เรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง


เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 3 - ดูภาพแล้วเลือกคำมาเติมให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 3 - ดูภาพแล้วเลือกคำมาเติมให้ถูกต้องเตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 2 จับคู่ส่วนของคำแล้วเขียนคำใหม่ให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 2 จับคู่ส่วนของคำแล้วเขียนคำใหม่ให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 1 - เขียนคำที่ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 7 Place - Exercise 1 - เขียนคำที่ถูกต้อง

Download เป็น file PDF

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 4 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 4 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 3 เขียนคำตอบจากประโยคที่ให้มา

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 3 เขียนคำตอบจากประโยคที่ให้มา

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 2 - เติมตัวอักษรตามภาพ

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 2 - เติมตัวอักษรตามภาพ
เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 1 - จับคู่คำและอาชีพให้ตรงกันตามภาพ

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 6 Careers - Exercise 1 - จับคู่คำและอาชีพให้ตรงกันตามภาพ

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 4 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 4 (แบบทดสอบ)เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 3 ตอบคำถามให้ถูกต้องตามภาพ

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 3 ตอบคำถามให้ถูกต้องตามภาพ


เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 2 - เลือกเติม in , on , under ให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 2 - เลือกเติม  in , on , under ให้ถูกต้องเตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 1 - เขียนคำศัพท์ให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 5 In my Bedroom - Exercise 1 - เขียนคำศัพท์ให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 5 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 5 (แบบทดสอบ)เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 4 - ดูภาพแล้วเลือกคำมาเติมในประโยค

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 4 - ดูภาพแล้วเลือกคำมาเติมในประโยค

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 3 - เรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 3 - เรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง


เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 2 - แยกประเภทของคำศัพท์ (อาหาร)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 2 - แยกประเภทของคำศัพท์ (อาหาร)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 1 - เรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องภามภาพ

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 4 Food & Drink - Exercise 1 - เรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องภามภาพ

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 4 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 4 (แบบทดสอบ)เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 3 เขียนสรรพนามให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 3 เขียนสรรพนามให้ถูกต้อง


เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 2 - เขียนคำจากภาพให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 2 - เขียนคำจากภาพให้ถูกต้องเตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 1 - เติมสระที่หายไปให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 3 Pronouns & Adjective - Exercise 1 - เติมสระที่หายไปให้ถูกต้อง

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 2 Numbers - Exercise 3 (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ - lesson 2 Numbers - Exercise 3 (แบบทดสอบ)